PROJEKT

gotowy projekt z możliwością skorzystania z kompleksowej usługi – adaptacji projektu na działkę oraz udzielenia pomocy w uzyskaniu pozwolenia na budowę

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY (PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA GOTOWA DO ADAPTACJI NA KONKRETNĄ DZIAŁKĘ)

Dokumentacja projektowa to nie tylko architektura, ale części, za które odpowiedzialni są inni branżyści (konstruktor, instalator elektryczny, instalator sanitarny, etc.). Każda z tych osób robi swoją część projektu, ale to architekt zbiera to w całość.

ZAKRES PROJEKTU obejmuje dokumentację projektową:

– projekt architektoniczno-­budowlany w formie opisowej i rysunkowej
– projekt konstrukcyjny z obliczeniami statycznymi i schematami konstrukcyjnymi,
– projekty branżowe wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej,  c.o., wentylacji,
– projekt branżowy wewnętrznych instalacji  elektrycznych,
– charakterystykę energetyczną budynku

W zakres oferty nie wchodzi:
– opracowanie mapy do celów projektowych
– badania geotechniczne
– koszty administracyjne 

CZAS TRWANIA: 60 dni od momentu podpisania umowy do momentu przekazania klientowi 4 egzemplarzy dokumentacji

BUDOWA

od fundamentu aż po dach
szybko i sprawnie

DZIĘKI ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII CLT BUDOWA TRWA BARDZO KRÓTKO


W zakres prac budowlanych wchodzą:

1. FUNDAMENTY
Stopy punktowe żelbetowe. Ich wielkości i rodzaj użytego betonu, będą zależeć od warunków terenowych: nachylenia terenu, położenia, warunków geologiczno – gruntowych  itp.

2. ŚCIANY

Ściany zewnętrzne z drewna CLT (cross laminated timber) – 84mm – jest to wielkopowierzchniowy, wielowarstwowy panel, który zapewnia stabilną konstrukcję. Każda warstwa panelu jest tworzona z lamel z litego świerkowego drewna,a orientacja włókien poszczególnych warstw jest zawsze prostopadła do sąsiadujących warstw. Panel jest prefabrykowany w/g szczegółowego projektu i przyjeżdza na budowę jako produkt gotowy.
Izolacja ścian – naturalną wełną drzewną Steico Therm 20cm, co w połączeniu z odpowiednimi membranami zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną. Elewacja zewnętrzna wykonana w formie pełnego deskowania z modrzewia syberyjskiego na ruszcie drewnianym z zachowaniem odpowiednich szczelin wentylacyjnych i dylatacyjnych.

3. “PODŁOGA”

Strop fundamentowy wykonany z drewna konstrukcyjnego KVH, zaizolowany wełną mineralną 24 cm, w połączeniu z odpowiednimi membranami, zamknięty płytą konstrukcyjną MFP.

4. STROP
ODACH
Stropodach prefabrykowany – NOVATOP OPEN – Konstrukcja elementu utworzona jest przez nośną dolną wielowarstwową masywną płytę (SWP), do której zostały przyklejone graniastosłupy (KVH, BSH). Zaizolowany wełną mineralną 24 cm, Pokrycie dachu płaskiego – membrana wierzchniego krycia EPDM – zapewniająca doskonałą szczelność i możliwość wykonania dachu zielonego.

5. OKNA

Stolarka okienna – zestawy szyb zespolonych dwukomorowych (trzy szyby) wypełnionych gazem zamknięte w profilach aluminiowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Parapety systemowe z aluminium, obróbki blacharskie, rury spustowe ze stali ocynkowanej.

6. DRZWI  ZEWNĘTRZNE
Drzwi zewnętrzne zaizolowane, proste, z elementów aluminiowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL.

7. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
– elektryczne: przewody prowadzone wewnątrz ścian zakończone puszkami, całość spięta w przyłączu elektrycznym
– sanitarne: instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja kanalizacji sanitarnej – wewnątrz budynku
– instalacje ogrzewania: grzejniki elektryczne panelowe białe wraz z termostatem, w łazienkach grzejniki białe drabinkowe elektryczne
– wentylacja: grawitacyjny system wentylacji – kanały metalowe ścienne- komin spalinowy: systemowy, zaizolowany, wykonany ze stali nierdzewnej do pieca typu koza na paliwo typu drewno

W zakres oferty nie wchodzi:

– budowa tarasu
– kominek typu koza
– instalacja osprzętu elektrycznego (gniazda i włączniki)
– malowanie / impregnowania elementów drewnianych
– wykończenia w postaci instalacji urządzeń białego montażu


CZAS TRWANIA BUDOWY:
zakładany okres budowy to 3 tygodnie od momentu dostarczenia elementów konstrukcyjnych / prefabrykowanych na teren budowy

KOSZT BUDOWY: Aktualne ceny znajdziesz w FAQ domu z klocków. 

NADZÓR

nasz nadzór nad budową
= Twój Święty Spokój!

NASZ NADZÓR = TWÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ. Nadzór autorski architekta na budowie jest niezbędny, żeby inwestor mógł czuć się spokojnie i bezpiecznie. Jest on prowadzony podczas trwania prac budowlanych, od momentu wytyczenia budynku w terenie, poprzez proces przygotowania prefabrykatów, montażu na miejscu inwestycji, do etapu wykończenia w stanie deweloperskim, zamkniętym otworami zewnętrznymi ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi.

Architekt czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych, pełni rolę doradczą we współpracy z wyspecjalizowanymi ekipami wykonawczymi. Rozwiązuje problemy  powstałe na miejscu inwestycji.

Oferta podstawowa nie obejmuje nadzoru. Nadzór odbywa się na życzenie Inwestora i jest objęty dodatkową umową.

ZAKRES I CZAS TRWANIA: 3 wizyty w terenie w trakcie trwania budowy, średnio  raz w tygodniu. Dodatkowo stały kontakt i monitorowanie ekip budowlanych przez cały okres trwania budowy – czyli 3 tygodnie.